לאריאל פניתי בעקבות המלצה של חבר, לטובת בניית אתר.

מעבר למקצועיות ולתוצר ברמה גבוהה ומקצועית, קבלתי מענה אמפטי ששם אותי ואת הרעיון שלי במרכז ועוזר לי להגיע לדיוק הויזואלי והתדמיתי בעזרת הידע של אריאל.

התהליך היה מהיר נח ולא פחות חשוב, חברי ותומך.